null
DEĞERLERİMİZ

Kurumumuzun temel taşı olan, birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, tutarlılığımızı sağlayan ve misyonumuzun gerçekleşmesini mümkün kılan değerlerimiz şunlardır;

 

Etik ve Ahlak

 • İyi niyet, dürüstlük ve tarafsızlık çerçevesi içerisinde davranırız.
 • Taahhüt ettiğimiz işi yapar, sözümüzü tutarız.
 • Doping’in her türlüsüne karşıyız ve sporcularımızın bu konuda bilinçlendirilmesini sağlarız.
 • İş ile ilgili bilgilerin ve kişisel verilerin gizliliğine saygı gösteririz.
 • Evrensel değerlere saygı gösteririz.
 • Herkese adil davranır ve adil kültürü kurum kültürünün ayrılmaz parçası kabul ederiz.

 

Saygı ve Güven

 • İnsana, doğaya, çevreye ve tüm canlılara layık oldukları ilgiyi ve saygıyı gösteririz.
 • Hareketlerimizin başkalarını nasıl etkileyeceğini her zaman göz önünde bulundururuz.
 • Farklılıklara saygı duyarız; ırk, etnik köken, yaş, cinsiyet, din veya siyasi görüş sebebiyle ayrım yapmayız.
 • Güler yüzü ve selamımızı hiç kimseden esirgemeyiz.
 • Güven duygusunu ön planda tutarız.

 

Samimiyet, Açıklık ve Yenilikçilik

 • Doğruyu ve en uygunu bulmak için sorgulamaktan vazgeçmeyiz,
 • Doğru bildiklerimizi söylemekten çekinmeyiz, açıkça paylaşırız,
 • Dolaylı anlatım yerine doğrudan aktarmayı tercih ederiz,
 • Açık ve samimi şekilde görüş ve düşüncelerini paylaşanların görüşlerine saygı gösteririz.
 • Merakla öğrenir, heyecanla öğretir, açıkça paylaşır, cesaretle değiştirir ve ilerleriz,
 • Yeniliklere açık oluruz.