null
MİSYON

Aklın eğitim ile, ruhun sanat ile ve bedenin de spor ile yüceleceği gerçeği, özellikle bugün ülkemizin yer aldığı topraklarda yaşayan insanlar tarafından binlerce yıl öncesinde kavranmıştı. Anadolu’da milattan önceki dönemlere uzanan uygarlıkların sitelerinde bir yanda eğitim için akademi, diğer yanda beden gelişimi için gymnasion ve ruhu beslemek için de anfitiyatro, kütüphane ve odeon günlük yaşamın merkezinde yer alıyordu.

Daha iyiye, mükemmele ulaşma tutkusuyla, insan gelişiminde akıl, ruh ve bedenin bir bütün halinde, bir arada ele alınması uygarlığın günümüze kadar uzanan yolunda atılan en önemli adımlardan biri oldu. Türk toplumunda toplumsal ve kültürel yaşama yüzyıllardır önemli katkıları olan köklü vakıf geleneği de bu tutkuyu amacına ulaştırmada kilit rolü hep korudu.

ENKA Vakfı’nın fikri temelinde, kültürümüzdeki vakıf geleneğine sahip çıkarak, uyargarlığın yapıtaşları niteliğindeki kavramları bugün de sürdürme ideali bulunuyor. Bu doğrultuda, Türk gençliğini çağdaş spor düzeyine eriştirmek, eğitimi ve sosyal yapıyı güçlendirmek vakfın doğal misyonunu oluşturuyor.