null
DOPİNGLE MÜCADELE

ENKA Spor Kulübü, bugüne kadar ciddiyetle yürüttüğü dopingle mücadele çalışmalarına, web sayfasında da yer açarak katkıda bulunmaya devam etmektedir. Bu köşede doping, dopingle mücadelenin ana hatları, uluslararası kurallar ve kurumlar, ülkemizdeki ve dünyadaki güncel gelişmeler, yasaklı ilaçlar listesi gibi konuların yanında sizlerden gelecek sorular ve öğrenmek istediğiniz konularla ilgili açıklayıcı bilgiler yer alacaktır.

 

01 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli WADA Yasaklı listesi için tıklayınız!

1999 yılına kadar doping konusu IOC(Uluslar arası Olimpiyat Komitesi) bünyesinde ki komisyon ve alt komisyonların ilgi alanında idi. 1999 yılında IOC önderliğinde Lozan’da yapılan I.Sporda Doping Dünya Konferansında, dopingle mücadele politikalarını tespit etmek ve uygulamaya koymak için kurumsal bir yapıya gerek olduğu kararı çıkmış ve WADA(Dünya Dopingle Mücadele Ajansı) kurulmuştur. WADA kurumsal hale geldikten, yoğun uluslararası çalışma ve müzakerelerden sonra, bir dizi kararlar almış; bu kararlara Dünya Dopingle Mücadele Kuralları adı verilerek, 2003 yılı Mart ayında Kopenhag’da düzenlenen II. porda Doping Dünya Konferansında, Kopenhag Deklarasyonu adıyla, hükümetlerin imzasına açılmıştır.

Ayrıca Uluslar arası Federasyonlar ile Milli Olimpiyat Komiteleri’nin de Kopenhag Deklarasyonu’na destekleri zorunlu tutulmuştur. Ülkemiz 8 Nisan 2003’de,Eylül 2005 tarihine kadarda 181 ülke bu deklarasyonu imzalamıştır. Mart 2003’den itibaren global nitelik kazanan bu kuralların mücadele temelini;eğitim, ve yarışma içi-yarışma dışı doping kontrolleri oluşturmaktadır.

Mart 2003’den itibaren ülkeler, eğer daha önceden kurulu bulunan dopingle mücadele kurumları varsa bunları; ğer yoksa yeni oluşturdukları ‘’milli dopingle mücadele kurumları’’nı,bu kurallar doğrultusunda düzenleyip,çalıştırmaya başladılar.İlgili tüm taraflara,hedef kitlelerine,yani;sporculara,antrenörlere,spor yöneticilerine,doktor-fizyoterapist-beslenme uzmanı-masör vb.gibi sporda yer alan diğer meslek gruplarına,öğrencilere,medya mensuplarına;dopingle mücadele kurumları ve politikaları,sporda doping ve ilaç kullanımı,uluslar arası kurallar,görev ve sorumluluklar,numune alım prosedürü,cezalar hususlarında sürekli(birbirinin devamı ve tamamlayıcısı) eğitim çalışmalarına ve sporculara yarışma içi ve yarışma dışı (haber verilmeden) testlere başladılar ve halen sürdürmektedirler. Ülkemizde ise Türkiye Dopingle Mücadele Kurulu yurtiçindeki mücadele faaliyetlerini sürdürmekte, eğitim çalışmaları uygulamakta ve sistematik bir özellik kazanması hedeflenmekte; bilhassa haber verilmeden yapılan yarışma dışı testlerin istenilen seviyeye ulaşmasına yönelik tedbirler alınmaktadır.

Sporda doping suçları içinde en çok;

  • Sportif performansı arttıran yasaklı maddelerin kullanımı,
  • Kullanılan yasaklı maddelerin vücuttan atılımını hızlandıran yada bunların tespit edilmesini maskeleyen ajanların kullanımı,
  • Numune vermekten kaçınma veya reddetme,
  • Teste çağrılan sporcunun yerine bir başkasının girmesi,
  • Çeşitli yollarla, numune değiştirme veya manipülasyon,
  • Teste katılmama görülmektedir.

Kolay yoldan ve kısa sürede başarıya ulaşma hırsı, şöhret ve ekonomik kazanım arzusu,ne yazık ki,yapay yoldan performans arttırma(doping) yönelimine yol açmaktadır.Spor etiğine son derece aykırı olan bu durum,eşit koşullarda adil yarışma durumunu ortadan kaldırırken,kullanılan maddelerin cinsine bağlı olarak,sporcuların beden ve ruh sağlığına çok olumsuz,hatta ölüme kadar varan yan etkileri de olmaktadır.

Çok önemli diğer bir husus da bilinçsiz ilaç kullanımıdır. Ülkemizde hemen hemen herkes, eş-dost tavsiyesiyle, en azından hayatında bir kez ilaç almıştır. İlaçlar, kimyasal madde ya da maddeler içeren ve tedavi amacıyla kullanılan ürünlerdir ancak tüm ilaçların az veya çok ve kişiden kişiye değişen yan etkileri vardır. Maalesef, bilinçsiz ilaç kullanımı sporcular arasında son derece yaygındır ve arkadaş tavsiyesi ile birçok sporcu ilaç kullanmaktadır. Genel sağlık açısından son derece sakıncalı olan bu durum, sporcular açısından doping testi nedeniyle ikincil bir sorun oluşturmaktadır. Evlatları, hangi seviyede olursa olsun, spor yapan tüm velilere; sporculara; antrenör ve spor yöneticilerine bu konuda çok dikkatli olmalarını, hekime danışmadan, çocuklarının ve sporcularının kesinlikle ilaç kullanmalarını engellemelerini ve uzman görüşü almalarını tavsiye ederiz.

Dünyada halen sürdürülmekte olan dopingle mücadele çalışmalarına paralel olarak kararlılıkla politikaları yürürlüğe koymak, ilgili tüm tarafların hatta kamuoyunun sürekli eğitimi, testlerin yaygınlaştırılması, bilimsel çalışmaların desteklenmesi, dopingle mücadele mevzuatının uluslararası kurallar çerçevesinde yeniden hazırlanması ve tüm bunların kurumsal bir yapı bünyesinde gerçekleştirilmesi kısa vadeli hedefimiz olmalıdır. Ayrıca üst düzey sporcularımızın, dopingle mücadele kurallarını (örneğin; yarışma dışı test), yaptıkları sporun temel kuralları olduğunu idrak etmeleri gerekmektedir.

İLGİLİ SAYFALARA

Bakalım