Yüksek Atlama branşı atletizmin teknik branşlarındandır. 9-10 yaşlarındaki uzun boylu, bacak boyu uzun ve aşil tendonu esnekliği iyi olan çocuklar arasından seçilir. Aşil tendonunun esnek olması; sıçrama sırasında ayağın yerden hızlı ayrılmasını dolayısıyla sıçrama yeteneğinin daha iyi olmasını sağlamaktadır. Seçilen çocuklara çok yönlü antrenmanlar yaptırılır, sürat ve sıçrama özellikleri artırılır.

İleride çocuklarını spora yönlendirmek isteyen evebeynlerin, 4 yaşından itibaren cimnastik ve 6 yaşından itibaren de yüzme ile sağlam bir vücut için ilk adımları atmalarında fayda vardır.